Šta sve treba da znate o stambenom kreditu?

  • by destate.rs
  • 5 months ago
  • Krediti
  • 0

Stambeni kredit jeste jedan on najčešćih oblika finansiranja kupovine nekretnina i spada u grupu kredita koji se odobravaju na duži vremenski period, na 10 i više godina. Osim za kupovinu, odobrava se i za izgradnju, rekonstrukciju, kao i za adaptaciju vaše nekretnine. 

U Srbiji, tržište stambenih nekretnina se stalno menja i može biti teško pratiti sve promene. Trenutno, u Srbiji postoji nekoliko opcija za dobijanje stambenog kredita. Može se dobiti kredit od banke, kreditne unije ili neke druge finansijske institucije. Važno je znati da svaki kredit ima svoje specifične uslove i bitno je detaljno proučiti sve opcije pre nego se odlučite za jedan. 

Jedna od najvažnijih stvari koje treba uzeti u obzir prilikom odabira stambenog kredita je kamatna stopa. Ona predstavlja procenat koji se dodaje na iznos kredita i predstavlja naknadu banci ili nekoj drugoj finansijskoj institiciji.  

U zavisnosti od toga da li će se kamatna stopa menjati tokom vremenskog perioda tokom kog se otplaćuje kredit, postoje fiksna, varijabilna i kombinovana kamatna stopa 

Fiksna kamatna stopa je stopa koja se ne menja tokom ugovorenog roka i ona vam omogućava da unapred planirate svoje mesečne troškove. Varijabilna stopa sklona je promenama. Može biti povoljna ukoliko dođe do smanjenja stope kamata. Kombinovana kamatna stopa jeste kombinacija fiksne i varijabilne kamatne stope, gde je prvih nekoliko godina otplate kredite, kamatna stopa fiksna, a nakon toga zavisi od tržišnih uslova. 

Druga važna stvar koju treba imati u vidu kada se uzima stambeni kredit jeste rok otplate kredita. Rok otplate određuje koliko će dugo trebati da se vrati celokupni iznos kredita, uključujući i kamatu. Rokovi vraćanja kredita idu i do 30 godina. 

I treća važna stvar na koju treba obratiti pažnju je način plaćanja kredita. Ima više načina na koji možete da otplaćujete stambeni kredit, kao što su mesečne rate i anuiteti. 

Uslovi za dobijanje stambenog kredita

Prvo što će banka ispitati kada zatražite stambeni kredit jeste vaša kreditna sposobnost. Kreditna sposobnost zapravo predstavlja finansijsku sposobnost dužnika da se izmiruju mesečne obaveze na vreme, gde će se isplaćivati glavnica i kamatna stopa tokom vremena otplate kredita. 

Još jedan od uslova za odobrenje stambenog kredita jeste da imate potpisan ugovor na neodređeno vreme i da u firmi radite neki određeni vremenski period, minimum 6 meseci. Isto tako, primanja bi trebala da budu bar dva ili tri puta veća od mesečne rate. 

Takođe, da bi se odobrio ovaj kredit, neophodno je da imate određenu svotu novca koju biste priložili kao učešče za kredit. Odnosno, to predstavlja neku garanciju da će se obaveze izmirivati na vreme i redovno. Učešće obično iznosi od 10% do 30% od ukupne vrednosti nekretnine. 

Stambeni kredit može biti odličan način da ostvarite san o svom vlastitom domu. Ukoliko se odlučite za njega morate biti spremni na dugoročnu obavezu i sigurni da ćete moći da isplatite celokupni iznos u roku. Pre odluke bitno je da proučite sve uslove i opcije koji vam se nude za stambeni kredit. 

Compare listings

Compare