Cenovnik usluga

Važeća posrednička naknada prikazana je u cenovniku, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno. Posrednička naknada se isplaćuje zaključenjem pravnog posla koji je predmet posredovanja. Posredničku naknadu plaća Nalogodavac koji je sa Posrednikom sklopio Ugovor o posredovanju. Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica. 

Nalogodavac i Posrednik mogu ugovoriti i posebne, fiksne troškove Posrednika, koje mogu podrazumevati posebnu vrstu marketing promocije nepokretnosti nalogodavca, pomoć u otklanjanju pravnih i administrativnih nedostataka nepokretnosti Nalogodavca i druge pravne i investicione savete i sl. Ovi troškovi ne ulaze u iznos posredničke naknade, a naplaćuju se samo i isključivo ako su ugovoreni Ugovorom o posredovanju.

Angažovanje Posrednika od strane Nalogodavca pismeno ili usmeno podrazumeva da je Nalogodavac upoznat sa Opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim Nalogodavac prihvata sve obaveze koje iz njih proističu.

Cenovnik
  • Prodaja:
  • 3% od kupoprodajne cene nepokretnosti
  • Zakup stambene nepokretnosti:
  • 50% od jedne mesečne zakupnine
  • Zakup poslovnog prostora ili nepokretnosti u funkciji poslovnog prostora:
  • 100% jedne mesečne zakupnine
  • Zamena:
  • 3% od cene zamenjenih nepokretnosti

Cena usluga konsaltinga u oblasti prodaje, zakupa, finansiranja kupovine nepokretnosti, investiranja u nepokretnosti, izrade izveštaja o tržištu nepokretnosti i analitike podataka, dizajna enterijera i sl. definišu se u zavisnosti od vrste angažovanja, obima posla i konkretnih zahteva klijenta. 

Pošaljite zahtev za ponudu


Compare listings

Compare