Politika privatnosti

Koje podatke prikuplja d.estate?

d.estate 2022 prikuplja i upravlja podacima o ličnosti radi pružanja usluga iz oblasti svog poslovanja, kao i kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Putem kontakt formi na internet prezentaciji d.estate 2022 prikuplja podatke o imenu i prezimenu i email adresama. U svrhu obavljanja delatnosti a uz saglasnost klijenta mogu se prikupljati fotografije i video zapisi.

d.estate 2022 može prikupljati i podatke iz javno dostupnih baza podataka.

Svrha obrade podataka

d.estate  2022 podatke koristi u svrhu korisničke podrške, komunikacije sa korisnicima, ponude novih proizvoda i usluga i istraživanja tržišta.

Pristanak za obradu podataka se može povući u svakom trenutku, odjavom sa email liste ili kontaktiranjem d.estate 2022 putem istaknute email adrese.

Ko koristi podatke?

d.estate 2022 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

d.estate 2022 ne vrši transfer podataka o ličnosti van Republike Srbije i Evropske unije.

Čuvanje podataka

d.estate 2022 koristi antivirus zaštite i čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina.

Čuvanje podataka

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

  • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
  • Pristup vašim podacima o ličnosti;
    Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
  • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
  • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
  • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
  • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem d.estate 2022 putem telefona ili email adrese:
office@destate.rs, 065 41 83 083

Compare listings

Compare